مقالات, طلاق, طلاق به درخواست زوجه, وکیل دعاوی خانواده

طلاق به دلیل ضرب و جرح

طلاق به دلیل ضرب و جرح

طلاق به شکل ها و در انواع مختلفی انجام می شود که یکی از آنها طلاق به دلیل ضرب و جرح است. مسایل و مشکلات مختلفی ممکن است میان یک زوج پیش بیاید که یکی از آن ها یا هر دوی آنها به این نتیجه برسند که کار ازدواج و زندگی مشترک آن ها به پایان رسیده و باید به دنبال طلاق و جدایی باشند. مسائل و مشکلاتی که ممکن است میان زوجین به وجود بیایند عبارت آمد از مشکلات عاطفی، مشکلات اخلاقی، مشکلات خانوادگی، مشکلات جنسی و… . یکی از این مشکلات اما که تعدد وقوع آن ها خیلی هم کم نیست، طلاق به دلیل ضرب و جرح می باشد. در ادامه بحث هم همراه بهترین وکیل تهران دادجویان باشید تا بهتر و بیشتر درباره مسائلی مثل درخواست طلاق از طرف زن، طلاق به دلیل ضرب و جرح، عدم تمکین به علت ضرب و شتم، وکیل برای طلاق از طرف زن و… بدانید.

طلاق به دلیل کتک زدن زن توسط شوهر

یکی از نکاتی که در مورد طلاق به دلیل ضرب و جرح باید بدانید، این است که این نوع از طلاق معمولا به شکل درخواست طلاق از طرف زن می‌باشد. در مورد خود درخواست طلاق از طرف زن هم باید بیان کرد که در صورتی که طلاق بنا به خواسته زوجه باشد و مرد راضی به طلاق نباشد زوجه برای طلاق باید دلایل محکمه پسندی به دادگاه ارئه نماید و باید عسر و حرج زوجه در دادگاه اثبات شود مانند اعتیاد زوج، ترک نفقه، سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، محکومیت قطعی شوهر به حبس به مدت پنج سال و غیره. بار اثباتی این موضوع بر عهده زوجه است که امری دشوار و طولانی می باشد، خصوصا زمانی که زوجه دلایل و مدارکی برای اثبات عسر و حرج خود ندارد.

کسب اطلاعات بیشتر: نحوه استعلام ازدواج قبلی همسر

طلاق به دلیل ضرب و جرح

طلاق به دلیل ضرب و جرح

علاوه بر این پرونده طلاق دارای ۳ مرحله بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی می باشد که مدت زمان انجام آن را نیز طولانی تر می کند. در صورتی که زن دارای حق طلاق باشد می تواند به مرجع قضایی مراجعه و تقاضای طلاق نماید در این مورد نیاز به اثبات عسر و حرج و یا اثبات تحقق شروط ۱۲ گانه سند ازدواج نیست و طلاق در مدت زمان کمتری انجام می شود. توجه داشته باشید که ضمن تقاضای طلاق حتما از مشاوره وکیل طلاق توافقی در تهران بهره ‌مند شوید، زیرا همان طور که گفته شد داشتن وکیل و یا مشاوره با وکیل طلاق سرعت عمل بیشتری در روند پرونده خواهد داشت و ممکن است حضور و وساطت وکیل با زوج منجر به توافقاتی بین زوجین گردد. برای ارایه درخواست طلاق از طرف زن می توانید از وکیل پایه یک دادگستری دادجویان استفاده کنید.

طلاق به دلیل ضرب و جرح

اما درباره خود طلاق به دلیل ضرب و جرح که عدم تمکین به علت ضرب و شتم هم زیرمجموعه آن است باید گفت که هماگونه که مستحضرید در قانون کشور ایران مطابق ماده 1133 طلاق در اختیار زوج است و زنی که تمایل به جدایی داشته باشد برای موفقیت در دادگاه و رسیدن به خواسته خود یعنی طلاق به دلیل ضرب و جرح نیازمند ارائه دلیل به دادگاه و احراز عسر و حرج می باشد.

در موضوع عسر و حرج، زن در اثبات عسر و حرج مدعی است و باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند. یکی از مهمترین عوامل عسر و حرج طلاق به دلیل ضرب و جرح است که این شرط در بند 2 شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه به صورت چاپی منعکس گردیده، که در صورت تحقق شرط، زوجه میتواند به آن استناد نماید و در صورت اثبات عسر و حرج در محکمه به دلیل مذکور، دادگاه  میتواند به دلیل درخواست طلاق از طرف زن، زوج را اجبار به طلاق نماید .

مطابق بند 4 تبصره ماده 1130 قانون مدنی « ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد در صورت اثبات این امر توسط زوجه، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق به دلیل ضرب و شتم مینماید». بدیهی است که از کلمات سوء رفتار و سوء معاشرت چنین برمی آید که این گونه رفتار باید مستمر باشد و در عرف یکی از مصادیق بارز سوء رفتار، ضرب و شتم است. طریقه اثبات طلاق به دلیل ضرب و جرح  توسط زوجه در خصوص اثبات ضرب و شتم و خشونت و سوء رفتار مرد می توان به اقرار صریح یا ضمنی شوهر یا شهادت شهود و یا گرفتن رأی محکومیت ضرب و جرح از دادگاه کیفری و یا تقاضای زوجه از دادگاه برای ارجاع امر به مددکاری به جهت تحقیق از همسایگان محل زندگی زوجین در خصوص ضرب و شتم اشاره کرد.

کسب اطلاعات بیشتر: طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر

صرف گرفتن گواهی پزشکی قانونی که نشان دهنده ضرب و جرح و میزان آن است کافی نیست و دلالت بر سوء رفتار زوج نمیکند و باید مشخص شود آسیب ها توسط چه کسی ایجاد شده است، و ملاک دادگاه در این خصوص رأی محکومیت کیفری یا کیفرخواست در دادسرا می باشد که قاضی اظهارات دو طرف را استماع و ادله ابرازی را بررسی کرده و رأی مقتضی صادر مینماید.

عدم تمکین به علت ضرب و شتم

یکی از جنبه ها طلاق به دلیل ضرب و جرح، همانگونه که پیش تر هم به آن اشاره شد، عدم تمکین به علت ضرب و شتم است. وجود حکم قطعی دال بر ارتکاب ضرب و شتم زوجه توسط زوج از مصادیق خوف بر زیان بدنی زوجه و مانع صدور حکم الزام به تمکین است. برای بهتر مطلع شدن از عدم تمکین به علت ضرب و شتم از طلاق به دلیل ضرب و جرح، یک نمونه رای دادگاه را در قسمت پایینی با هم می بینم.

طلاق به دلیل ضرب و جرح

طلاق به دلیل ضرب و جرح

رای دادگاه

در خصوص دادخواست ج.ش فرزند س. به طرفیت خانم ف.س فرزند ب. با وکالت ب.ن به خواسته الزام خوانده به تمکین، با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ۲۹۵۰ صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۴۶۳ تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به این که دلیلی که توجیه کننده عدم تمکین زوجه باشد به دادگاه ارائه نشده لذا دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران – محمد لو

اما این مورد از طلاق به دلیل ضرب و جرح رای اصلی دادگاه بود که پس از آن زوجه درخواست تجدیدنظر کرده که در قسمت پایینی رای دادگاه تجدید نظر در مورد این کیس از طلاق به دلیل ضرب و جرح را در قسمت زیرین شاهد هستیم.

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی خانم ف.س با وکالت ب.ن نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۰۰۰۰۲۲۳۶ مورخ ۹۰/۱۲/۶ صادره از شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران متضمن حکم به تمکین تجدید نظر خواه نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدید نظر خواه وارد است؛ زیرا تجدید نظر خوانده زوج به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۲۳۰۰۱۱۳ صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه جزائی تهران به اتهام ایراد ضرب و جرح نسبت به تجدید نظر خواه به پرداخت ۴/۵ هزارم دیه کامله محکوم گردید؛ نهایتا رای صادره به موجب نامه شماره ۹۱۰۳۵۴/۳ مورخ ۹۱/۵/۲۲ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۱۶ قطعیت یافته و در مرحله اجرا است؛ بنا علی هذا بودن تجدید نظر خواه (زوجه) با زوج در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی است؛ دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و به استناد ماده معنون و ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان اصلی پرونده (زوج) صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است.

کسب اطلاعات بیشتر: دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

وکیل برای طلاق از طرف زن

در طول مقاله طلاق به دلیل ضرب و جرح، مطالبی مثل درخواست طلاق از طرف زن، طلاق به دلیل ضرب و جرح، عدم تمکین به علت ضرب و شتم، وکیل برای طلاق از طرف زن و… بیان شدند که امید است برای شما مفید واقع شده باشند. اگر که متاسفانه زندگی مشترک تان به مرحله ای رسیده که دیگر امکان ادامه آن وجود ندارد، و متاسفانه به فکر طلاق و جدایی هستید، به شما توصیه می شود که سری به سایت گروه حقوقی دادجویان بزنید، از مطالب مفید آن ها در حوزه مسائل حقوقی مثل همین مقاله طلاق به دلیل ضرب و جرح بهره ببرید.

در صورت نیاز با گروه وکلای خانوده آن ها که از بهترین وکیل خانواده در تهران و وکیل برای طلاق از طرف زن می باشند مشاوره بگیرید، و پرونده حقوقی تان را فارغ از موضوعی که دارد به آن ها بسپارید تا به بهترین شکل و در کوتاه ترین زمان ممکن، با توجه به تجارب و مهارتی که دارند، پرونده تان را به نتیجه دلخواه شما برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *