مقالات, کلاهبرداری, وکیل دعاوی کیفری

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری و روش های اثبات آن

یکی از جرم هایی که متاسفانه تعدد وقوع آن در کشورمان ایران نسبتا بالا می باشد، جرم کلاهبرداری است. هنگامی که شرایط اقتصادی و معیشی مردم یک منطقه یا کشور دچار مشکلاتی می شود و افراد قادر به کفاف هزینه های زندگی شان نیستند، از سر ناچاری یا مسائل دیگر مثل سودجویی و منفعت طلبی، به فکر اجرای جرم های مختلف،‌ و تخطی کردن از قانون می افتند.

یکی از این پر تکرار ترین جرم ها که چه در زمان فراوانی نعمت و چه در زمان فقر توسط افراد سودجو صورت می گیرد، جرم کلاهبرداری است. در ادامه بحث هم همراه بهترین وکیل تهران دادجویان باشید تا بهتر و بیشتر در مورد مسائلی مثل این که مجازات جرم کلاهبردای چیست، روش های اثبات جرم کلاهبرداری، شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، وکیل کلاهبرداری تهران و… بدانید. بهترین وکیل کیفری همراه با شماست.

مجازات جرم کلاهبرداری چیست؟

قبل از این که با مجازات جرم کلاهبرداری آشنا شویم، بهتر است که کمی در مورد تعریف دقیق کلاهبرداری بدانیم. کلاهبرداری کاری بر پایهٔ فریب است که کسی یا کسانی برای کسب نفع خود یا موسسه‌ ای انجام ميدهند. کلاه‌ برداری در بسیاری از کشورها جرم است، اگرچه مصداق‌های آن در نظام‌های گوناگون قضایی فرق میکند. آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد، آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال، و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنائی به شمار می رود.

کسب اطلاعات بیشتر: قرار وثیقه چیست؟

اما پیش از معرفی مجازات جرم کلاهبرداری در بیان تعریف کلاهبرداری از دید قانون باید گفت که، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری چنین آورده است که، هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد.

یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا‌حساب و امثال آن‌ ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. در صورتی که خدای ناکرده دچار کلاهبردای شدید، می توانید از وکیل کلاهبرداری تهران دادجویان برای بازپس گیری حق خود کمک بگیرید.

اما در مورد تعریف دقیق مجازات کلاهبردای هم باید گفت که مجازات جرم کلاهبرداری بسته به شکل و حجم و اندازه اش، مجازات زیر را در پی دارد.

جرم کلاهبرداری و روش های اثبات آن

جرم کلاهبرداری و روش های اثبات آن

مجازات جرم کلاهبرداری ساده

مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس مجازات کلاهبرداری ساده حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که کلاهبردار اخذ کرده می باشد.

کسب اطلاعات بیشتر: بهترین وکیل کلاهبرداری اینترنتی

مجازات جرم کلاهبرداری مشدد

مجازات کلاهبرداری مشدد از حبس 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که اخذ کرده و نیز انفصال از خدمات دولتی تعیین شده است.

شش ماه تا سه سال و نیم حبس: در صورتی که مبلغ مورد کلاهبرداری، کمتر از صد میلیون تومان باشد.

دو تا ده سال حبس: در صورتی که کلاهبردار، از کارمندان دولت یا موسسات وابسته به دولت بوده و یا جرم را از طریق تبلیغات در رسانه های جمعی یا انتشار آگهی، انجام داده باشد و یا خود را در سمت مامورین دولتی سازمان ها و یا قوای سه گانه، معرفی کرده باشد.

انفصال از خدمات دولتی تا ابد: در صورتی که مرتکب جرم، کارمند دولت، سازمان های وابسته به دولت، شهرداری ها یا قوای سه گانه باشد. رد مال به صاحب آن: کلاهبردار باید، مال را به متضرر از جرم رد کند، در صورت عدم وجود مال، باید، مثل یا قیمت آن را بپردازد.

جزای نقدی، معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است: کلاهبردار، باید، جریمه نقدی، معادل مالی که اخذ کرده است را به صندوق دولت واریز کند.

روش های اثبات جرم کلاهبرداری

روش های اثبات جرم کلاهبرداری كه توسط قانون، مرجع و مقام قضائی از اعتبار برخوردارند عبارت اند از:

  • سوگند خوردن.
  • اقرار کردن.
  • علم قاضی.
  • شهادت دادن.
  • امارات قضائی.

اثبات صحبت وکیل كلاهبرداری تهرات معتبری مثل وکیل پایه یه دادگستری دادجویان.

  • تسهیل در ادای شهادت.
  • پرداخت هزینه‌های شاهد.
  • غیرعلنی بودن محاکمه در زمان تحقیق از شهود.
  • ضرورت شنیدن گفته های شاهدان در خارج از حوزه قضائی با اعطای نیابت.

کسب اطلاعات بیشتر: بهترین وکیل سرقت

جرم کلاهبرداری و روش های اثبات آن

جرم کلاهبرداری و روش های اثبات آن

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

به طور کلی شرایط تحقق جرم کلاهبرداری شرایط متفاوت و نبستا زیادی هستند. اما از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق کلاهبرداری ضروری است، سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از:

١- متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده میکند.

2- اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد.

٣- تعلق مالي برده شده به دیگری.

 البته باید به این نکته ظریف هم اشاره کرد که وجود یکی از دو شرط اول و دوم لزوما به معنی وجود شرط دیگر نیست، یعنی تول کلاهبردار به وسیله متقلبانه لزوما به معنی اغفال شدن قربانی نمی باشد، و از سوی دیگر، این حقیقت که قربانی ساده لوحی فریب خورده است، لزوما به این معنی نیست که طرف مقابل از وسایل متقلبانه استفاده کرده است. بنابراین، وجود هر دو شرط باید اثبات شود.

تشخیص تفاوت این دو شرط زمانی آسانتر می‏شود که توجه کنیم که ضابطه ای که برای احراز شرط اول اعمال می‏شود یک ضابطه نوعی است، در حالی که برای احراز شرط دوم، معیار شخصی به کار می رود. به عبارت دیگر، وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید به گونه ای باشد که براساس قضاوت قرف، متقلبانه محسوب گردد.

از سوی دیگر، شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص موردنظر«عملا گول بخورد. بدین ترتیب، صرف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده شخص، در صورت گول نخوردن قربانی، و یا صرفي فریب خوردن قربانی، در صورتی که عرف وصف متقلبانه را برای وسایل و عملیات مورد استفاده طرف مقابل قائل نباشد، برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت نمی کند. به دلیل پیچیدگی هایی که پرونده های کلاهبردای دارند و به دلیل سختی دفاع از خود در این گونه پرونده ها، به شدت توصیه می شود که از یک وکیل کلاهبرداری تهران معتبر مثل وکیل دادگستری دادجویان کمک بگیرید.

بهترین وکیل کلاهبرداری تهران

در صورتی که خدای ناکرده افراد شیادی یکی از انواع جرم کلاهبرداری را روی شما پیاده کرده اند، و شما هم به دنبال وکیل کیفری غرب تهران می گردید تا پرونده و وکالت شما را قبول کند و حقوق و مال شما را باز بگیرد، یا اگر که خداروشکر دچار جرم کلاهبرداری نشده اید و به دنبال این هستید که ببینید اگر که خدای ناکرده روزی برایتان اتفاق افتاد چه کار باید بکنید، بهتر است که یک وکیل کلاهبرداری را بشناسید و برای روز مبادا در نظر داشته باشید. چه برای شناخت وکیل کلاهبردای تهران و چه در صورتی که خدای ناکرده دچار جرم کلاهبرداری شده اید، به شما توصیه می شود که به سایت دادجویان سری بزنید و از خدمات گروه حقوقي معتبر دادجویان بهره مند شوید.

1 دیدگاه در “جرم کلاهبرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *